QueQuiCom...

QUE ES VOTA?
Si, no o en blanc a la pregunta: “Està d’acord que Catalunya esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?”

QUI POT VOTAR ?
Totes les persones empadronades a Bell-lloc d’Urgell que en data 26 de Setembre tinguin 16 o més anys, tinguin la nacionalitat que tinguin.

COM ES POT VOTAR ?
Presentant el DNI, el carnet de conduir, el passaport o la Targeta de residència, on consti l’adreça a Bell-lloc d’Urgell. En cas contrari, caldrà presentar el certificat d’empadronament, expedit gratuïtament a l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell.
Quan s’emeti el vot, la persona de la mesa escriurà el número de DNI, però NO el nom, cognom ni adreça.
QUAN ?
El diumenge 26 de Setembre, de les 9 del mati fins a les 8 del vespre, o bé uns dies abans mitjançant el vot anticipat.
Els dies del VOT ANTICIPAT seran el dilluns dia 20 i dimecres dia 22 de 18 a 20 hores a la Sala de la Costereta.
ON ?
Degut a les obres de les escoles velles, les votacions es realitzaran al pati d’aquesta, accedint-hi pel parc.